BALEDE TEMEL ADIM HAREKETLERİ NELERDİR?

blog yazısı ekle !

BALEDE TEMEL ADIM HAREKETLERİ NELERDİR?

Temel adım hareketleri, bir dansın köklerini aldığı figürlerdir ve diğer hareketlere öncülük eder. Bale de bazı hareketleri temel olarak ele almış ve kendisini bu hareketler üzerinden çeşitlemiştir. Bale, önceliği özgün bir hareket olan plie'ye vermiştir.

Plie yapılırken iki farklı teknik kullanılır. Birinci türünde ayaklar topuklardan birleşir. Ayak tabanları yerden kalkmayacak şekilde dansçı dizlerini kırarak eğilir. Eğilirken belden yukarısı dik olmalıdır. Diğer türünde ise aynı hareketler geçerlidir. Tek fark, ayak topukları yukarı kalkabilir ancak ayağın ön kısmı yer ile bağlantısını kesmez.

Ankara'daki tüm Bale Kursları için tıklayınız
Ankara Bale Kurs


Bundan sonraki harekette öncelik Battement Tendu'ye aittir. Bu pozisyonda bir ayak diğer ayağın tam tersi olacak şekilde diğer ayağın önüne konur. Öndeki ayak ucu, vücut duruşu bozulmadan uzanabildiği noktaya kadar uzanır. Uzanırken diz dışa doğru yan bir şekildedir ve ayak yere sürülür. Daha sonra ayak öne doğru gitmeden önceki pozisyonuna döner ve çeşitli yönlere hareket edebilir.

Bundan sonraki öncelik Bettement Jete'nindir. Pozisyon bir önceki hareket ile aynıdır. Öne doğru uzanan ayak, yerden bağlantısını parmakları ile dokunarak kesmez ve ayak topuktan yukarı kalkar.

Rond de Jamber bundan sonraki ayak adımlarına sahne olan figürdür. Bu harekete başlamak için ayaklar topuk bölgesinden birbirine temas etmelidir. Diğer hareketler gibi öne doğru uzanan ayak, yarım bir yuvarlak çizerek arkaya doğru uzanır. Sonra da başlarken ki pozisyona geri döner.

Bale, bundan sonra önceliği Frape hareketine verir. Ayak, birbirinin tersi olduğu pozisyonda durur. Öndeki ayak gergin bir şekilde diz bölgesinden kırılarak öne geriye (başlangıç pozisyonuna) ve yana geriye (başlangıç pozisyonuna) hareket eder. Parmak uçları ile zemine dokunulur.

Fondus hareketinde ise iki ayağın da işlevi vardır. Destek ayağı diz bölgesinden hafif kırılır. Diğer bacak gergin şekilde dizleri bükerek çevre hareketlerini yapar. Öne, yana ve geriye olmak üzere hareketini yapar ve yine parmak uçları zemin ile temastadır.

Son olarak Devellopes hareketinde ise tek bacak aktiftir. Aktif olan bacak dümdüz bir şekilde dizleri kırmadan yukarı kaldırılır. Parmak uçları da bacağın düz gözükmesi için öne doğru kıvrılır. Düz olan bacak öne, geriye ve arkaya kaldırılarak hareketini yapar ve başlama pozisyonuna dönerek tamamlar.

Temel hareketler, sonraki çeşitlemelerin sağlıklı olarak yapılabilmesi için öğrenilmesi zorunlu hareketlerdir. Bu yüzden dansçı bu hareketleri ne kadar sağlam öğrenirse, o derecede başarılı olabilir. Dans kursları ile Baleye gereken önemi veren Ankara gibi büyük şehirler, bu konuda öğrencilerin her zaman yanındadır.