KLASİK BALE VE MODERN DANS ANLAYIŞ FARKLILIKLARI

blog yazısı ekle !

KLASİK BALE VE MODERN DANS ANLAYIŞ FARKLILIKLARI

İnsan, tarih boyunca bir yaşam mücadelesi içerisinde kendisini var etmiş ve bu mücadelede farklı yolları kullanarak kendisini anlatma biçimi geliştirmiştir. İnsanoğlunun farklı yollarla ifade biçimi, daha sonra farklı kavramlar altında değerlendirilmeye başlanmış ve bu kavramlar geliştirilerek çeşitli sanat dallarını oluşturmuştur. Son olarak sinemanın da eklenmesi ile 7'ye ulaşan sanat dalları yüzyıllardır aynı etkisi ile günümüze kadar gelmiş ve yüzyıllarca da geçerliliğini koruyacaktır.

Ankara'daki tüm Bale Okulları için tıklayınız
Ankara Bale Okulları


Dans da bu sanat dallarından biri olma özelliğini taşımakta ve çeşitli anlatım biçimleri ile kendisini ifade etmektedir. Dansın tarihine baktığımızda çıkış yaptığı zamanı net olarak hesaplamayız ancak belli kuralları olan ve kendi içerisinde tutarlı bir form oluşturan ilk dansın tarihinden söz edebiliriz. Bale, dansa öncülük eden bir sanat formudur ve günümüzde ortaya çıkan birçok dansın atasıdır.

Rönesans çağlarına kadar uzanan bale, sert, sıkı ve olabildiğince disiplinli bir dans çeşidi olarak ortaya çıkmış ve günümüze kadar gelmiştir. Ancak bir süre sonra klasik bale anlayışı değişime uğrayarak farklı anlatım biçimine dönüşmüştür. Klasik bale kendi yerini korumuş ancak "modern dans" adı altında gelişen bir dans çeşidi klasik balenin kurallarını yıkarak kendini var etmiştir.

Varoluşu 20. yüzyılın ilk çeyreğine denk gelen modern dans, birçok açıdan klasik bale ile farklılıklar göstermektedir. Modern dans, klasik baleden ilk olarak sahneleme mantığı ile ayrılmaktadır. Geleneksel bir anlayış olarak klasik bale için görkemli bir sahne gerekirken, modern dans için bu zorunluluk olmamaktadır. Modern dansın diğer farklılaştığı nokta dans kostümlerindedir. Modern dans, klasik balenin vücudu sıkan kostüm anlayışını değiştirmiş, dansçıya daha da rahatlık veren dans giysileri vermiştir. Modern dansın özgürlük anlayışı öncelikle dansçıyı sahnede özgür bırakmaktan başlar ve bu dans giysilerinde de kendini göstermektedir.

Modern dans, klasik baledeki gibi ayak, kol, vücut gibi temel duruş anlayışlarını da değiştirir. Bu pozisyon kalıplarına bağlı kalmayan modern dans, kendi anlayışına her sanat disiplininden çeşitli figürleri katabilir. Aralarındaki bir diğer önemli ayrım şudur ki; klasik bale zeminle ilişkisini terk etmek isteyen, sanki gökyüzüne değmek istercesine figürlere sahiptir. Modern dans ise, zeminden hiç ayrılmaz ve ayakları yere basan, hayatın içinden bir dans imajı yaratır.

Modern dans, kimine göre klasik balenin kalıplaşmış anlayışından sıyrılmış ve insana daha kolay, rahat bir ifade biçimi sunmaktadır. Kimine göre de, klasik balenin deforme olmuş bir biçimidir. Ancak şu gerçek ki, her iki dans türü de farklı olmasına rağmen birbirinden beslenmekte ve birbirlerine yardımcı olmaktadırlar. Farklı görüşlere rağmen iki dans arasındaki ayrımı bulmak ya da kendisini en iyi hangi dansın ifade ettiğini seçmek, kişinin kendi sorumluluğudur. Ankara gibi sanata önem veren merkezlerden her iki dansa da doyabilir, her iki dansı da deneyimleyebilirsiniz.