KLASİK BALE VE MODERN DANS DURUŞ FARKLILIKLARI

blog yazısı ekle !

KLASİK BALE VE MODERN DANS DURUŞ FARKLILIKLARI

Dans etmek, insanın ifade ve düşüncesinin farklı yollarla sunulmasıdır. Dans, sözsüz bir iletişim ve aklın tasviridir. Her ne kadar insanı özgürleştiren bir süreç olsa da dans, etkisinin daha fazla ve uygulamalarının daha güzel olabilmesi için bazı disiplin ve teknikler ile yapılmalıdır. Çok eskiden dansın belli düşünceleri verebilmesi açısından bazı kurallar ortaya konmuş ve bu kurallar klasik baleyi doğurmuştur. Ancak, teknoloji, hayat standartları ve dolayısıyla fikirlerin değişmesi, dans ve sanat anlayışlarını değiştirmiş, bunun sonucunda klasik bale anlayışı da değişime uğramıştır.

Ankara'daki tüm Bale Okulları için tıklayınız
Ankara Bale Okulları


Modernizm, eski gelenek ve klasiklerin süresinin dolduğunu belirterek yeni anlayışların ortaya konulmasını ister. Bu bakış açısı dans için de geçerlidir ve modern dans, varlığını klasik baleyi olumsuzlayarak ortaya koyar. Bu düşünceden yola çıkan farklılıkları, fikirsel temelli olmak üzere, iki dansın duruş pozisyonlarında rahatlıkla görebiliriz.

Bu iki dansın ayrıldığı temel noktalardan biri ayakta olan duruş pozisyonlarıdır. Klasik balede bacakların birleşik ve ayak uçlarının dışa doğru baktığı pozisyon (turn out) başlangıç duruşuyken, modern danstaki başlangıç duruşu iki ayağın düz bir şekilde öne baktığı duruştur. Balede hareketin rahatlığı açısından ayak duruşları, gücünü kalçadan almalıdır, modern dans duruşundaki güç dağılımını ayarlamak daha kolay olduğundan böyle bir zorunluluk yoktur.

Klasik balede, yer ile ilişkisini kaybeden figürleri sıklıkla görebiliriz. Ancak modern dans, zemin ile daha yakın ilişkiler kurur. Modern dansta, bu anlayış gereği yerde sergilenen figürler görebiliriz. Örneğin "X pozisyonu" bunlardan biridir. Bu pozisyonda dansçı yerde sırt üstü yatar, ayak ve kollarını açarak yukarıdan bakıldığında bir "X" harfi oluşturur. Dansçının sırt üstü yattığı ve bacakları dizden yukarı doğru büktüğü pozisyon, modern dansın yerle ilişkisini koruyan diğer pozisyondur.

Her iki dansta da kolların kullanılışı benzerlik gösterir. Kollar beden ile birleşik değil, biraz mesafelidir. Omuzlar açık ve kürek kemikleri aşağıya bastırılmaktadır. Ancak klasik balede kolların duruşu, birbirine bakar pozisyonda ve modern dansa göre vücudun biraz daha ilerisindedir. Kollar bale duruşunda içe doğru biraz daha kavislidir. Modern dans, bale eserleri gibi herhangi bir zaman ve mekan zorunluluğu içermez. Koreografinin uygulanabildiği her yerde, farklı kıyafetler ile modern dans sergilenebilir.

Her iki dans da farklı etkilere ve farklı biçimlere sahiptir. Farklı ifade biçimleri ile farklı sanat dallarının bir arada olması, sanatın güzelliği, estetiği ve daha da ileriye taşınabilmesi anlamında önemlidir. Dansa ve sanata kucak açan İzmir gibi bölgeler, eğitim ve kursları ile farklılıkları bir arada yaşatarak sanatın ilerlemesine öncü olmaya devam edecektir.